2313000125 Μέτρων 14, Καλαμαριά athonikes.metafores@gmail.com

Μέτρων 14, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.: 55132

Τηλέφωνο: 2313000125

Κινητό: 6956610355, 6956610356

E-mail: athonikes.metafores@gmail.com

Υπεύθυνος: ΣΑΠΛΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κατηγορία: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΜΑΤΩΝ

Επισκεψιμότητα: 12047

Ιστοσελίδα: http://www.athonikesmetafores.gr