2313000125 Μέτρων 14, Καλαμαριά ilthemos@gmail.com