2313000125 Μέτρων 14, Καλαμαριά athonikes.metafores@gmail.com